Про журнал

Журнал «Менеджмент» — є науковим виданням Київського національного університету технологій та дизайну як правонаступника Державного вищого навчального закладу «Міжгалузева академія управління» (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 р. №661 «Про реорганізацію державного вищого навчального закладу «Міжгалузева академія управління»).

В журналі «Менеджмент» висвітлюється широкий спектр актуальних питань для фахівців та науковців : економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; інформаційні системи та технології в економіці; економіка та розвиток вищої освіти. Журнал також приділяє велику увагу прикладним проблемам у сфері: економіки, фінансів, банківської справи, менеджменту, адміністрування, маркетингу, торгівельної та біржової діяльності. Сторінки журналу представляють наукові праці, статті та науково-дослідні розробки, як відомих вчених та науковців, так і молодих спеціалістів та працівників галузі.

Видавець збірника наукових праць «Менеджмент» — Київський національний університет технологій та дизайну.

Реєстраційне свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:                 Серія КВ №22130-12030ПР від 16.05.2016 р.

свiдоцтво_Менеджемнт (сайт)

Журнал входить до переліку наукових фахових видань.

ISSN: 2415-3206

Аудиторія журналу: Вчені, дослідники, працівники фінансово-економічної галузі.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Мови видання: англійська, польська.
Обсяг: 80-100 сторінок