Передплата

Банківські реквізити  для оплати публікації:

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача : УДКСУ у Печерському р-ні м. Києва

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: 31259228203551

Призначення платежу:

П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі  «Менеджмент»

Адреса редакції:

вул. Немировича-Данченка, 2,

ком.4-1418

тел. 044-256-21-44

E-mail: kgp@knutd.com.ua

м. Київ, Україна, 01011